Eckbos Legat er en privat allmennyttig stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. I 2013 ble disse slått sammen til ett legat som årlig yter støtte til enkeltpersoner og ulike prosjekter som faller inn under legatets formål.

 • Ola - en helt vanlig uvanlig fyr - Foto: Sigurd Neby

  Ola - en helt vanlig uvanlig fyr

  Filmen vises på kinoene i Norge i høst og er en varm og innsiktsfull skildring av det sosiale fellesskapet mellom beboerne på Vidaråsen landsby i Andebu.

 • Styret i Eckbos Legat, fra venstre Richard Arnesen (styreleder), Espen Amundsen (styremedlem), Espen A. Eckbo (styremedlem), Christopher William Ihlen (varamedlem) og Margaret Eckbo (styremedlem) - Foto: Yvonne Wilhelmsen

  100-årsjubileum

  Inspirert av legatstifter Eivind Eckbos engasjement for kunst og kunstnere har styret i Eckbos Legat lagt opp til å feire legatets hundreårs jubileum med tiltak på kunst- og kulturfeltet.

Ny søknad

 • Søknader til Eckbos Legat sendes via vårt elektroniske søknadsskjema.
 • Søkeren sender frivillig inn alle nødvendige opplysninger til den enkelte søknad. I den grad søknaden eller innsendt dokumentasjon inneholder personopplysninger, vil disse behandles i henhold til gjeldende regelverk for behandling av slike opplysninger.
 • Søkere som sender inn sensitive/særlige personopplysninger (f.eks. helseopplysninger, seksuelle- og straffbare forhold mv.) samtykker til at disse blir behandlet i forbindelse med søknaden og i henhold til Eckbos Legats personvernserklæring.
 • Les vår personvernerklæring her
 • Søkeren er selv ansvarlig for å skanne og laste opp alle vedlegg, inkludert signert søknadsbekreftelse innen 15 dager (det er ikke mulig å sende dokumenter per e-post eller ordinær post).