Jubileumsstipend

Publisert 19.08.2021

Open Call til kunstnere

Eckbos Legat fyller 100 år i 2023 og ønsker å markere dette på en måte som understøtter legatets historie og engasjement for kunst, kultur og vitenskap. I samarbeid med Vigelandmuseet og Kulturbyrået Mesén arrangerer vi Eckbos Legat Jubileumsutstilling og utdeling av Eckbos Legat Jubileumsstipend.  

Visningssted/arena: Vigelandmuseet
Utstillingsperiode: mai-september 2023  

Hvem kan søke?

Kunstnere fra hele Norge inviteres til å søke med ett forslag til skulpturelt/tredimensjonalt verk innen kunst/kunsthåndverk som kan produseres til Jubileumsutstillingen. Søkere må være norske statsborgere eller drive sitt kunstneriske virke i Norge, og være 40 år eller yngre det året utstillingen gjennomføres i 2023 (født i 1983 eller senere). Kunstnere kan også søke med samarbeidsprosjekter og/eller stedsspesifikke verk. Søknaden kan inneholde forslag eller skisser som viser hvordan og hvor prosjektet ønskes vist i museet. 

I museet vil utstillingssalene VII, XI og XII (se plantegning) stilles til disposisjon for de nominerte. Det vil ikke bli gitt mulighet til å gjennomføre prosjekt i de saler hvor museets faste samling er vist. Utstillingssalene kan benyttes «as is». Museumsbygningen er fredet og det vil ikke være muligheter for å gjøre inngrep i museets vegger, tak, gulv eller fysiske konstruksjoner. Ved spørsmål knyttet til museets rammebetingelser, kontakt museumsleder Jarle Strømodden (jarle.stromodden@kul.oslo.kommune.no).

Hva skal søknaden inneholde?

 • Prosjektbeskrivelse til ett utstillingsforslag
 • Bilder eller skisser av verket/prosjektet
 • Budsjett
 • Oppdatert CV
 • Søknaden bør også inneholde portfolio over 3-5 verk som kunstneren mener er representative referanser for sitt kunstnerskap.  

Alle bilder/skisser, budsjett, CV og portfolio må samles til ett PDF-dokument.  

Innsending og søknadsfrist

Søknaden sendes inn via Eckbos Legat søknadsportal
Søknadsfrist: 5. januar 2022 
Søkere som blir antatt vil få svar innen 15. mai 2022    

Jury

Juryen nominerer fire kunstnere med deres foreslåtte verk som får produksjonsstøtte til utstillingen på 75.000,- hver. Transportkostnader dekkes opptil 10.000,-. Verkene presenteres ved utstillingsåpningen. I løpet av utstillingsperioden vil juryen velge en stipendmottaker som vil motta et stipend på 200.000,-, og dette vil offentliggjøres mot slutten av utstillingsperioden.  

Juryen består av følgende representanter:

 • Jarle Strømodden, Museumsleder Vigelandmuseet (juryleder)
 • Ahmed Umar, kunstner
 • Azar Alsharif, kunstner
 • Kristine K. Wessel, Kurator og produsent, Kulturbyrået Mesén
 • Mona Gjessing, Redaktør Kunstavisen  

Spørsmål?

Ta kontakt med Kristine Wessel, kristine@mesen.no, tlf: 92055513

Ny søknad

 • Søknader til Eckbos Legat sendes via vårt elektroniske søknadsskjema.
 • Søkeren sender frivillig inn alle nødvendige opplysninger til den enkelte søknad. I den grad søknaden eller innsendt dokumentasjon inneholder personopplysninger, vil disse behandles i henhold til gjeldende regelverk for behandling av slike opplysninger.
 • Søkere som sender inn sensitive/særlige personopplysninger (f.eks. helseopplysninger, seksuelle- og straffbare forhold mv.) samtykker til at disse blir behandlet i forbindelse med søknaden og i henhold til Eckbos Legats personvernserklæring.
 • Les vår personvernerklæring her
 • Søkeren er selv ansvarlig for å skanne og laste opp alle vedlegg, inkludert signert søknadsbekreftelse innen 15 dager (det er ikke mulig å sende dokumenter per e-post eller ordinær post).