Litteraturfestivalen 2017

Eckbos Legat fortsetter sin mangeårige støtte til Litteraturfestivalen - Sigrid Undset-dagene på Lillehammer

Bildet er fra et arrangement under Litteraturfestivalen i 2016
Bildet er fra et arrangement under Litteraturfestivalen i 2016

Litteraturfestivalen 2017

Publisert 21.05.2017

Artikkelen er merket med: Støtte Legat

Eckbos Legat har siden 1996 bidratt med over kr 2 millioner til utvikling av Norsk Litteraturfestival. Også i 2017 har legatet gitt støtte med kr 200 000 til festivalen, som går av stabelen 30. mai til 4. juni.

I dagens kontekst er kunnskap, opplysning, dialog og debatt verdier vi må verne om og det er viktigere enn noen sinne å legge til rette for seriøse debattarenaer, hvor også meningsbærere som har opplevd å være forfulgt for sine ytringer får komme til orde. I årets festival vil forfattere fra hele verden bidra til et omfattende program hvor ytringsfrihet, debattklima og forfulgte forfattere er sentrale temaer.

For nærmere informasjon om festivalen og de ulike arrangementene; http://www.litteraturfestival.no/