Påvirkningsoperasjoner mot norske interesser

Halvdags konferanse på Kulturhuset i Oslo den 13. februar 2020 i regi av Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Den norske Atlanterhavskomité

Påvirkningsoperasjoner mot norske interesser

Publisert 23.01.2020

Artikkelen er merket med: Støtte Legat

Legatet har gitt Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Atlanterhavskomitéen støtte med kr 275 000 til en halvdags konferanse hvor internasjonale eksperter, myndigheter, presse, Nato og nasjonale aktører diskuterer nåværende og fremtidige utfordringer og sårbarheter knyttet til påvirkningsprosesser.

Konferansen tar for seg Norges og Nato-alliansens håndteringsevne, i tillegg til politiske oppfatninger og holdninger i befolkningen. Reelle hendelser vil bli belyst for å synliggjøre trusler, sårbarheter og konsekvenser i tillegg til fokus på teknologiutvikling.

Konferansen avholdes på Kulturhuset i Oslo den 13. februar 2020. 

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

For nærmer info.: https://www.facebook.com/events/201218861050055/

Du kan også laste ned videofiler fra de ulike sesjonene her: Hacking Democracy 13 februar 2020