Foto: www.folk.uio.no
Foto: www.folk.uio.no

Forenede Industrier Eiendom AS

Sjøfartsbygningen (se bildet over) var en av hjørnesteinene i Eivind Eckbos etter hvert omfattende forretningsvirksomhet. Som sekretær i Kristiania Rederiforening fikk han ideen om å samle representanter for rederinæringen under ett tak. Bygget sto klart for innflytting i 1915, og fremsto da som banebrytende når det gjaldt funksjonalitet, teknologi og hygiene. Eiendommen er blitt betydelig oppgradert og modernisert i 2014/2015. Sjøfartsbygningen ligger på hjørnet av Kongensgt. 6 og Rådhusgt. 13 i Oslo.

Eiendomsmassen er i hovedsak plassert i Forenede Industrier Eiendom AS' to driftsselskaper; Sjøfartsbygningen Eiendoms- og Investment AS og Forenede Industrier AS.