Frister og behandlingstid

Det er ingen søknadsfrister og søknader behandles løpende gjennom hele året i tilknytning til styremøter i legatet.

Unntatt fra dette er:

  • Søknader om støtte til eget livsopphold for vanskeligstilte vil normalt bli behandlet på høsten. Søknad inkludert dokumentasjon, må være mottatt innen 1. september for å være sikret behandling innen årsskiftet.
  • Søknader om støtte til helsereiser vil normalt bli behandlet på våren/forsommeren. Søknader inkludert dokumentasjon, må være mottatt innen 1. mars for å være sikret behandling før sommeren.
  • Søknader om støtte til utdannelse og yrkesutvikling vil normalt bli behandlet på våren/forsommeren. Søknader inkludert dokumentasjon, må være mottatt innen 1. mars for å være sikret behandling innen høsten.

Svar på søknad

- kan normalt forventes innen seks måneder og alle søkere vil få tilsendt skriftlig tilbakemelding så snart søknaden er behandlet.