Søknadsbekreftelse og vedlegg

For at søknaden skal bli behandlet må søker signere på søknadsbekreftelse som mottas som vedlegg i e-post umiddelbart etter at søknad er sendt. Denne må skrives ut, signeres og deretter lastes opp sammen med søknaden. Det samme gjelder andre vedlegg og dokumentasjon. Frist for innlevering er 15 dager etter at søknad er sendt.

Dersom vi ikke mottar nødvendig dokumentasjon, vil søknaden bli avvist.

Du kan selv sjekke hvilke vedlegg du har lastet opp under "Logg inn".

Ny søknad

  • Søknader til Eckbos Legat sendes via vårt elektroniske søknadsskjema.
  • Søkeren sender frivillig inn alle nødvendige opplysninger til den enkelte søknad. I den grad søknaden eller innsendt dokumentasjon inneholder personopplysninger, vil disse behandles i henhold til gjeldende regelverk for behandling av slike opplysninger.
  • Søkere som sender inn sensitive/særlige personopplysninger (f.eks. helseopplysninger, seksuelle- og straffbare forhold mv.) samtykker til at disse blir behandlet i forbindelse med søknaden og i henhold til Eckbos Legats personvernserklæring.
  • Les vår personvernerklæring her
  • Søkeren er selv ansvarlig for å skanne og laste opp alle vedlegg, inkludert signert søknadsbekreftelse innen 15 dager (det er ikke mulig å sende dokumenter per e-post eller ordinær post).