Tilbakemelding

Tilbakemelding er viktig for Eckbos Legats arbeid og tillegges også vekt ved eventuelle nye søknader om støtte.

Mottatt støtte er øremerket formålet som er beskrevet i søknaden og vi imøteser således tilbakemelding om status innen 6 måneder. For prosjekter som går over lengre tid må det i tillegg gis årlig tilbakemelding.

Når prosjektet er avsluttet imøtesees avsluttende prosjektrapport med en nærmere redegjørelse for hvordan prosjektet har gått og hvordan støtten har blitt benyttet.

Støtte som ikke kan benyttes til det formålet det er søkt om, skal tilbakebetales legatet.

Ny søknad

  • Søknader til Eckbos Legat sendes via vårt elektroniske søknadsskjema.
  • Søkeren sender frivillig inn alle nødvendige opplysninger til den enkelte søknad. I den grad søknaden eller innsendt dokumentasjon inneholder personopplysninger, vil disse behandles i henhold til gjeldende regelverk for behandling av slike opplysninger.
  • Søkere som sender inn sensitive/særlige personopplysninger (f.eks. helseopplysninger, seksuelle- og straffbare forhold mv.) samtykker til at disse blir behandlet i forbindelse med søknaden og i henhold til Eckbos Legats personvernserklæring.
  • Les vår personvernerklæring her
  • Søkeren er selv ansvarlig for å skanne og laste opp alle vedlegg, inkludert signert søknadsbekreftelse innen 15 dager (det er ikke mulig å sende dokumenter per e-post eller ordinær post).