Aktuelt

Gjennom årene har Eckbos Legat gitt støtte til mange og meget ulike prosjekter. Vi ønsker her å formidle noe av bredden i de prosjektene som mottar støtte - i tillegg til andre aktuelle saker.

Eivind H. (Billy) Eckbo

Publisert 15.05.2017

Sønn av legatstifter, Eivind H. (Billy) Eckbo, sovnet stille og rolig inn søndag 7. mai, i en alder av drøye 89 år.

Galleri Skredsvig

Publisert 20.06.2016

Galleri Skredsvig har fått støtte med til sammen kr 550 000 i 2015 og 2016. Bygget er nå ferdig og offisiell åpning fant sted 18. juni 2016.

Villa Sult

Publisert 16.06.2016

Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser har fått årlig støtte med kr 480 000 i 2015, 2016 og 2017

IL Heming

Publisert 20.05.2016

Idrettslaget Heming har fått støtte med til sammen kr 350 000 i 2015 og 2016

Eckbos Legat setter spor

Publisert 01.04.2016

Skiforeningen - har mottatt støtte med kr 1 400 000 i 2015. Støtten skal gå til innkjøp av ny prepareringsmaskin på Sollihøgda – Krokskogen.